FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

Snowflake - hurtownia danych w chmurze

Snowflake dostarcza chmurę danych – globalną sieć, w której tysiące organizacji agregują  dane o niemal nieograniczonej skali, współbieżności i wydajności. W ramach chmury danych organizacje łączą swoje dotychczas odizolowane dane. W Snowflake łatwo odnajdziesz i bezpiecznie udostępnisz zarządzane dane oraz wykonasz różnorodne zadania analityczne.

  Zobacz Snowflake demo!  

 

 

Z chmurą danych Snowflake zyskasz nową jakość: jedna platforma, wydajność przy dużych obciążeniach, brak silosów danych

snowflake hurtownia danych w chmurze

 

 

Hurtownia danych w chmurze to…

Dołącz do chmury danych – sieci tysięcy organizacji płynnie mobilizujących dane w chmurach publicznych jako konsumenci danych, dostawcy danych i dostawcy usług danych. Z łatwością odnajduj i bezpiecznie udostępniaj zarządzane na żywo dane w całej firmie, klientom, partnerom biznesowym oraz dowolnej organizacji, która jest częścią chmury danych.

Ujednolicaj swoje hurtownie danych, lejki danych i wszystkie dane chronione, aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności danych, takimi jak RODO i CCPA. Skorzystaj z wielu gotowych środków bezpieczeństwa danych w chmurze, takich jak stałe szyfrowanie danych podczas przesyłania i przechowywania. Snowflake jest zgodny z przepisami rządowymi i branżowymi oraz posiada autoryzację FedRAMP Moderate.

Zdemokratyzuj analitykę danych w całej firmie, aby użytkownicy na wszystkich poziomach i z różnym doświadczeniem mogli podejmować decyzje oparte na danych. Twórz i uruchamiaj nowoczesne zintegrowane aplikacje danych, aby jak najlepiej służyć klientom, pracownikom lub partnerom biznesowym. Opracuj nowe źródła przychodów w oparciu o dane, aby rozwijać swoją firmę.

Ujednolicaj, integruj, analizuj i udostępniaj wcześniej odizolowane dane za pomocą platformy, która ma niemal zerowe koszty zarządzania, jednocześnie zapewnia nieograniczoną skalę i współbieżność. Uzyskaj ujednolicone i bezproblemowe warunki pracy z danymi w wielu chmurach publicznych. Wykonuj różnorodne zadania analityczne w każdym miejscu, w którym znajdują się dane lub gdzie znajdują się użytkownicy.

Przewaga Snowflake: solidna hurtownia danych zbudowana w chmurze, dostarczana jako usługa

Funkcje Snowflake Inne hurtownie chmurowe SQL  Wartości biznesowe w zastosowaniu Snowflake
Oddzielne klastry wydajnościowe dla tych samych danych z zachowaniem spójności i integralności   Wspiera data scientists, sprawozdawców , analityków danych i menedżerów programów za pomocą jednej platformy, oferując jednocześnie jedno źródło prawdy.
Praktycznie nieograniczona współbieżność zapytań (operacje jednoczesne)   Skaluj z praktycznie nieograniczoną mocą obliczeniową, aby obsłużyć nawet największe zapotrzebowanie.
Wysoka wydajność,
zapytania relacyjne w formacie JSON
  Uzyskaj pełniejszy obraz swojej firmy i klientów, aby uzyskać głębsze, bardziej odkrywcze informacje. Szybciej uruchamiaj zapytania JSON.
Wysoka wydajność w szerokim zakresie zapytań relacyjnych (z danymi strukturalnymi) Wymaga odnawiania i indeksowania Dzięki wbudowanej optymalizacji wydajności podejmuj lepsze i szybsze decyzje biznesowe bez trudu dostrajania.
Szybkie skalowanie w górę, w dół, na zewnątrz, do wewnątrz lub na zewnątrz, bez zakłóceń   Elastycznie skaluj zasoby hurtowni danych, łatwo i bez zakłóceń w wykonywaniu zapytań. Nie naliczaj żadnych opłat za obliczenia w stanie bezczynności.
Automatyczne zarządzanie bazą danych   Snowflake jest dostarczany jako usługa. Wyeliminuj obciążenia związane z zarządzaniem infrastrukturą hurtowni danych.
Bez parametrów, bez dystrybucji, zarządzania kluczami, bez odnawiania, bez odkurzania…   Poświęć swój cenny czas na projekty inżynierii danych o wyższej wartości.
Kompletna baza danych i hurtownia danych SQL   Solidny język ANSI SQL klasy korporacyjnej i najlepsza zgodność z aplikacjami EDW, w tym obsługa transakcji z wieloma instrukcjami.
Wbudowana ochrona i retencja danych Brak wbudowanej ochrony Przechowuj i odzyskuj dane do 90 dni oraz chroń przed awariami nodów, błędami ludzkimi, niefortunnymi zdarzeniami i złośliwymi atakami.