FREE
TABLEAU
MOCK-UP TEST

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 


Realizując przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w serwisie getpositiv.com oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 

Informacje podstawowe

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w serwisie jest Vizyble Sp zo.o. Sp.k.  z siedzibą w Katowicach 40-012, ul. Św. Jana 11/4, Polska  KRS: 0000773250 NIP: 6342951919 REGON: 382629012. 
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected] 

 

Zasady przetwarzania danych

 • W oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
 • Rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
 • W sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
 • W konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
 • Nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
 • Z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
 • Nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
 • Zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).  

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa i Polityką Prywatności. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:

 • W celu zapisywania danych w plikach cookies, wykorzystywania plików cookies do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z Serwisu;
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu, zarządzania Serwisem, w tym poprawy jego funkcjonalności i wydajności działania, prowadzenia badań i analiz Serwisu, między innymi pod kątem funkcjonalności i poprawy jego działania;
 • W celu kontaktowania się z Państwem, w odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość mailem lub przez formularz kontaktowy lub na chacie;
 • W celu przesyłania Państwu newslettera. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się na newsletter. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może wyrazić w formularzu zapisu na newsletter;
 • W celu organizacji webinaru. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się na webinar. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może wyrazić w formularzu zapisu na webinar.

 

Zakres danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 • informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 • informacje o Państwa wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 • informacje, takie jak adres e-mail, podany za pomocą formularza kontaktowego;
 • informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, podany w celu skonfigurowania subskrypcji naszego newsletter’a;
 • informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane.

 

Gromadzone dane

1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika.

3. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.

4. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.

5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

6. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.

7. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi podmiotami korzystającymi ze Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

8. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej (tzw. profilowanie). Są to:

 • Google Analitycs – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej
 • Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku
 • LinkedIn Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na LinkedIn

 

Okres przechowywania danych osobowych

Vizyble przechowuje dane osobowe użytkowników przez czas niezbędny do celów przetwarzania, dla których zostały one zebrane i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] spod adresu, którego zgoda dotyczy.

 

Prawa użytkowników

1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści Państwa danych
 • prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

 

2. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

 

Przekazanie danych osobowych do Państwa Trzeciego lub Organizacji Międzynarodowej

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) (na przykład w USA). Mogą być również przetwarzane przez pracowników działających poza EOG, zatrudnionych przez jednego z naszych dostawców usług. Podejmiemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia bezpiecznego przechowywania danych osobowych użytkownika i ich przetwarzania zgodnie z niniejszą Informacją o polityce prywatności i obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym, w stosownych przypadkach, poprzez zawarcie odpowiednich umów z podmiotem otrzymującym spoza EOG.

 
Strony internetowe osób trzecich

Strona getpositiv.com może zawierać linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Vizyble. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

Zmiany w Polityce

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.